YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Tılsım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi - YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Yaygın gelişimsel bozukluk, birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur. Yeni doğan ve erken çocukluk döneminden itibaren gelişimsel farklılıklar söz konusu olabilmektedir:

ALT SINIFLARI:
- Otizm
- Rett Sendromu
- Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu
- Asperger bozukluğu
- Başka Türlü Adlandırılmayan yaygın gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm)‘ tur .