GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Tılsım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi - GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Genetik kökenli, doğum öncesinde, doğum esnasında veya doğumdan sonra etkenlere bağlı olarak bireylerin gelişimlerinde sorunlar oluşabilir. Bebeklik dönemi motor gelişiminde gerileme olarak ortaya çıkan bir durum bireyin daha sonraki yıllarında dil, zihinsel ve sosyal gelişimlerini de etkileyebilir. İlkokul çağına geldiğinde ise okuldaki öğretmen ve arkadaş ilişkileri ile beraber dersleri de beklenen seviyede olmayabilir . İleri yaşlarda oluşabilecek problemleri erken teşhis etmek adına bebeklik dönemi itibariyle bireyin gelişiminin gözlemi ve uzman tarafından takibi önemlidir.

Çocuğun diğer çocuklarla kıyasla farklı olan ya da hiç olmayan davranışlar, çevreye ilgisizlik ve tepkisizlik, (motor) gelişiminde aksaklık gibi durumlar gözlemlendiğinde gelişimsel bir sorun söz konusu olabilir. Bir an önce gerekli (gelişimsel) testlerin, gözlemin ve uzman değerlendirmesinin yapılarak tanı için ilgili yerlere yönlendirilmesi önem taşımaktadır.