ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Tılsım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi - ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan zihinsel yetersizliği olan her yaştaki bireylerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Program “Öz Bakım Becerileri, Günlük Yaşam Becerileri, Dil Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri, Bilişsel Hazırlık Becerileri, Psikomotor Beceriler, Toplumsal Yaşam Becerileri, Türkçe, Matematik ve Sosyal Hayat” olmak üzere dokuz modülden oluşmaktadır.

Zihinsel yetersizlik; hafif düzey, orta düzey ve ağır düzeyde olmak üzere üçe ayrılmıştır. Zeka düzeyleri 130′ise ÇOK ÜSTÜN, 120 -129′ise ÜSTÜN, 110-119′ise PARLAK, 90–109′ise ORTA, 80– 89′ NORMAL, 70 – 79′ise SINIR HALİ, 69 ve aşağısı GERİ şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu program ile bireylerin;
• Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları,
• Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları,
• Psikomotor becerilerini geliştirmeleri,
• Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri,
• Sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri,
• Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri,
• Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri, beklenmektedir.

Kurumumuzda en az dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış meslek elemanları tarafından modüllerin içeriği doğrultusunda öğrencilerin gereksinimleri ve bireysel özellikleri göz önüne alınarak BEP hazırlanmakta; özel eğitim ilke, yöntem ve teknikleri doğrultusunda birebir eğitim sunulmaktadır.