ATİPİK OTİZM DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Tılsım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi - ATİPİK OTİZM DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Otizmin tanı kriterlerini tam olarak karşılamayan ama otizm belirtilerinin birçoğunun bulunduğu çocuklar bu tanıyı alırlar. İletişim bozukluğu, garip davranışlar ve duygusal olgunluğun yaşına uygun olmaması söz konusudur.

BELİRTİLERİ
- Yaygın Gelişimsel Bozuklukların en temel özelliği iletişim kurmada zorluk ve buna bağlı olarak sosyal ilişkilerde zayıflıktır.
- Göz teması kurmama,
- ismi ile hitap edildiğinde bakmama,
- Dil gelişiminde gecikme veya dil becerisinin hiç kazanılamaması,
- İşaret parmağı ile objeleri göstermeme veya biri gösterdiğinde o yöne değil parmağa bakma,
- Arkadaşlarından uzakta durma,
- Arkadaşları ile ilişki kurma isteğinin olmaması eşlik eden diğer belirtilerdir.

Zihinsel gelişimlerine baktığımızda IQ puanlarının oldukça farklı olduğunu görebiliriz. Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanısı almış çocukların zihinsel becerileri, en ağır düzeydeki zekâ geriliğinden üstün zekâya kadar geniş bir aralıktadır.